We consult, develop, implement
and integrate solutions for smart
brick-and-mortar retail.

We work with local and international customers to bring innovation to their physical sales and distribution channels.
Our core competence ranges from IoT hardware and solutions through mechanical design and fabrication to automation and robotics.

We are located in Warsaw, Poland.

Contact:

Julian Kozankiewicz

CEO
julian.kozankiewicz@noatech.pl
+48 608 007 823

 

 

 

 

Company registry data:

NT Sp. z.o.o.

Mangalia 2A, 02-758 Warszawa

NIP: 677-239-71-24

Kapitał zakładowy spółki : 5 000,00 zł

Nr. KRS: 0000594845

Oznaczenie Sądu Rejestrowego:

Sąd Rejonowy dla Kraków-Śródmieście w Krakowie,

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego